Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2018 r.

Data publikacji strony: 13-08-2018

Dane NBP: W czerwcu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,8 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 sierpnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było również ujemne i wyniosło 3,8 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 77,8 mld zł i był wyższy o 8,0 mld zł (tj. o 11,5 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 9,0 mld zł (tj. o 12,7 proc.) do poziomu 79,6 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,8 mld zł. W czerwcu 2017 r. było ono również ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,6 mld zł i, w porównaniu z czerwcem 2017 r., zwiększyły się o 1,1 mld zł (tj. o 6,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,4 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 6,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,8 mld PLN i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. poprawiło się o 2,6 mld PLN. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,5 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję