Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w sierpniu 2018 r.

Data publikacji strony: 15-10-2018

Dane NBP: W sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,1 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było bliskie zera.

Z opublikowanych przez NBP 15 października br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 73,7 mld zł i był wyższy o 5,4 mld zł (tj. o 7,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,9 mld zł (tj. o 11,7 proc.) do poziomu 75,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł. W sierpniu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,6 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2017 r., zwiększyły się o 1,8 mld zł (tj. o 9,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,8 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł (tj. o 7,2 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. pozostało na zbliżonym poziomie. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych złożyły się: ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,3 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych dochodów pierwotnych (1,9 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję