Komunikaty

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2018 r.

Data publikacji strony: 13-11-2018

Dane NBP: We wrześniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (1,2 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,9 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 1,2 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 listopada br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 76,0 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł (tj. o 1,0 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 4,5 mld zł (tj. o 6,2 proc.) do poziomu 78,0 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł. We wrześniu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,9 mld zł i, w porównaniu do września 2017 r., zwiększyły się o 1,7 mld zł (tj. o 8,6 proc). Wartość rozchodów wyniosła 13,5 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 5,1 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,9 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. pogłębiło się o 1,2 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (8,0 mld PLN).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-13
1 EUR4,4745
1 USD3,9564
1 CHF4,2006
1 GBP4,9886
100 JPY3,6955

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję