Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w październiku 2018 r.

Data publikacji strony: 14-12-2018

Dane NBP: W październiku br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (8,3 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (2,5 mld zł), dochodów pierwotnych (7,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 14 grudnia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ono również ujemne i wyniosło 0,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 86,7 mld zł i był wyższy o 8,7 mld zł (tj. o 11,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 12,8 mld zł (tj. o 16,7 proc.) do poziomu 89,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,5 mld zł. W październiku 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,3 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i, w porównaniu z październikiem 2017 r., zwiększyły się o 2,7 mld zł (tj. o 13,9 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,0 mld zł i zwiększyła się o 1,1 mld zł (tj. o 8,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 8,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,5 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję