Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2017 r.

Data publikacji strony: 15-01-2018

Dane NBP: W listopadzie br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,6 mld zł), dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,8 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 15 stycznia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 77,2 mld zł i był wyższy o 7,5 mld zł (tj. o 10,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 8,1 mld zł, (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 76,7 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,0 mld zł i w porównaniu do listopada 2016 r. zwiększyły się o 2,8 mld zł, tj. o 15,3 proc. Wartość rozchodów wyniosła 14,4 mld zł i zwiększyła się o 1,4 mld zł, (tj. o 11,2 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,7 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję