Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2017 r.

Data publikacji strony: 13-02-2018

Dane NBP: W grudniu ubiegłego roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł) oraz ujemne obrotów towarowych (5,3 mld zł) i salda dochodów pierwotnych (6,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 6,4 mld zł.

Z opublikowanych przez NBP 13 lutego br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. W grudniu 2016 r. było również ujemne i wyniosło 0,5 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 64,0 mld zł i był niższy o 2,2 mld zł (tj. o 3,3 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 3,3 mld zł, (tj. o 5,1 proc.) do poziomu 69,3 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 5,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono było dodatnie i wyniosło 0,2 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,2 mld zł i w porównaniu do grudnia 2016 r. zwiększyły się o 1,8 mld zł, tj. o 9,6 proc. Wartość rozchodów wyniosła 13,6 mld zł i zwiększyła się o 1,0 mld zł, tj. o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,9 mld zł. W grudniu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 4,8 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,3 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję