Komunikaty

Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Data publikacji: 06-02-2018

Wszystkie banki centralne Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) są bardzo zaangażowane we wspieranie i promowanie przestrzegania Kodeksu globalnego dla rynku walutowego („Kodeks”). W dniu dzisiejszym siedem banków centralnych ESBC, w tym Narodowy Bank Polski, jednocześnie ogłosiło Deklarację o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego. Piętnaście banków centralnych ESBC ogłosiło Deklarację o przestrzeganiu Kodeksu w listopadzie 2017 r. Pozostałe banki centralne ESBC zrobią to do maja 2018 r. Ogłaszając te deklaracje, banki ESBC potwierdzają swoje zaangażowanie w przestrzeganie zasad Kodeksu w działalności w charakterze uczestników rynku walutowego i w zapewnianie, że ich procedury i procesy wewnętrzne są zgodne z zasadami Kodeksu. Ogłaszając deklaracje o przestrzeganiu Kodeksu, podkreślają one, że zasady Kodeksu są ważne dla promowania integralności i efektywnego funkcjonowania hurtowego rynku walutowego. Aby osiągnąć cele Kodeksu, banki centralne ESBC zachęcają także wszystkich uczestników rynku walutowego do jego przestrzegania.

Następujące banki centralne ESBC ogłaszają w dniu dzisiejszym Deklarację o przestrzeganiu Kodeksu: Česká národní banka, Banco de España, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banca Naţională a României i Bank of England.

Uwaga:
ESBC obejmuje EBC i banki centralne wszystkich państw członkowskich UE, niezależnie od tego, czy państwa te wprowadziły euro.

  Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-05-24
1 EUR4,2953
1 USD3,6590
1 CHF3,6890
1 GBP4,9056
100 JPY3,3354

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję