Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 05-02-2018

Analiza: W IV kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich analizowanych segmentach rynku kredytowego. Jednocześnie w segmencie kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych zaostrzaniu kryteriów towarzyszyło łagodzenie niektórych warunków udzielania kredytów. Banki zaobserwowały niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe i wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne i kredyty długoterminowe dla MSP.

W dniu 5 lutego 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2017 r., jak również przewidywania na I kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W IV kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP, oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej. Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na I kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz brak istotnych zmian wielkości popytu na kredyt zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2017 r. zostały zaostrzone. Do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniła się głównie przewidywana sytuacja gospodarcza. W analizowanym okresie wystąpił spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi poszczególnych banków były zróżnicowane. Na I kwartał 2018 r. instytucje te przewidują złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują niewielkiego wzrostu popytu.

W IV kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, jednocześnie obniżając pozaodsetkowe koszty kredytu. Trzeci kwartał z rzędu popyt na kredyty konsumpcyjne wzrósł, co wynikało m.in. ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenia niektórych warunków udzielania kredytów. Na I kwartał 2018 r. banki deklarują brak istotnych zmian polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję