Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 07-05-2018

Analiza: W I kwartale 2018 r. kryteria udzielania kredytów we wszystkich analizowanych segmentach rynku kredytowego nie zmieniły się istotnie. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyty mieszkaniowe znacznie wzrósł, a na kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie.

W dniu 7 maja 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w I kwartale 2018 r. oraz przewidywania na II kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W I kwartale 2018 r. ankietowane banki nie zmieniły istotnie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw oraz kontynuowały zaostrzanie niektórych warunków polityki kredytowej, m.in. podniesienie pozaodsetkowych kosztów kredytu. Banki nie odczuły przy tym istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na II kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP oraz wzrost popytu na kredyt.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2018 r. nie zmieniły się. Natomiast drugi kwartał z kolei banki obniżyły marżę kredytową. W analizowanym okresie wystąpił istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co wynikało głównie z udostępnienia ostatniej transzy programu „Mieszkanie dla Młodych”. Na II kwartał 2018 r. banki deklarują brak zmian polityki kredytowej oraz oczekują kontynuacji wzrostu popytu.

W I kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, jednocześnie podwyższając pozaodsetkowe koszty kredytu. Wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne zaobserwowały jedynie pojedyncze banki. Na II kwartał 2018 r. banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję