Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 06-08-2018

Analiza: W II kwartale 2018 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla MSP zostały w niewielkim stopniu zaostrzone, a kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych złagodzone. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt wzrósł, przede wszystkim na kredyty mieszkaniowe.

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2018 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2018 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W II kwartale 2018 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki polityki kredytowej: obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu, zmniejszyły wymagania dotyczące zabezpieczeń oraz zwiększyły maksymalną kwotę kredytu. Banki odczuły niewielki wzrost popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na III kwartał 2018 r. ankietowane podmioty przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla MSP oraz niewielki wzrost popytu zgłaszanego przez MSP.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych oraz warunki polityki kredytowej w II kwartale 2018 r. zostały zaostrzone przez pojedyncze banki. Banki zwiększyły swoje wymagania dotyczące udziału własnego kredytobiorcy i posiadanych zabezpieczeń oraz podniosły marżę kredytową. W analizowanym okresie wystąpił istotny wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, co wynikało głównie z prognoz odnośnie do sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz ze zmiany sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Na III kwartał 2018 r. banki deklarują niewielkie złagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu.

W II kwartale 2018 r. banki złagodziły kryteria oraz warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: zwiększyły maksymalną kwotę kredytu, wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Na III kwartał 2018 r. pojedyncze banki deklarują łagodzenie polityki kredytowej oraz niewielki wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję