Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2018 r.

Data publikacji strony: 22-02-2018

W styczniu 2018 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 14,8 mld zł. Najwięcej zmalały depozyty i inne zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw oraz funduszy zabezpieczenia społecznego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2018 r. wskazują, że w styczniu 2018 r. wartość agregatu M3, obrazującego łączną podaż pieniądza, wyniosła na koniec miesiąca 1 309,6 mld zł i był o 14,8 mld zł, tj. o 1,1 proc., niższa niż na koniec grudnia 2017 r.

W styczniu 2018 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się o 8,8 mld zł, tj. o 3,2 proc., i wyniosła 266,6 mld zł. Depozyty i inne zobowiązania w sektorze gospodarstw domowych pozostały na zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 44,8 proc., do wysokości 5,5 mld zł zmniejszył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2018 r. nastąpił niewielki spadek depozytów instytucji samorządowych o 95,3 mln zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 32,7 mld zł. Odnotowano spadek pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków – o 3,4 mld zł, tj. o 1,8 proc., do poziomu 181,1 mld zł.

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1,0 proc.1 Odnotowano spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 31,4 mld zł, tj. o 11,7 proc., do poziomu 237,4 mld zł.


1 Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw był po części spowodowany włączeniem w styczniu 2018 r. 5 oddziałów instytucji kredytowych do sektora MIF w związku z doprecyzowaniem zasad ujmowania na listach MIF oddziałów instytucji kredytowych przez krajowe banki centralne w ramach ESBC.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję