Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2018 r.

Data publikacji strony: 22-03-2018

W lutym br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 5,8 mld zł. Do wzrostu przyczyniły się przyrosty depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 marca br. wskazują, że w lutym 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 5,8 mld zł wyższy niż na koniec stycznia 2018 r.

W lutym br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 740,3 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 4,7 mld zł, tj. 14,4 proc., do poziomu 37,4 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 1,2 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 182,3 mld zł. Zmniejszyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 6,8 mld zł, tj. o 2,6 proc., do poziomu 259,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 683,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do 367,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 0,6 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 238,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję