Wydarzenia

Podaż pieniądza w kwietniu 2018 r.

Data publikacji strony: 24-05-2018

W kwietniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,1 mld zł. Do wzrostu najbardziej przyczynił się wzrost aktywów zagranicznych netto. Mniejszy wpływ na stan podaży pieniądza miały przyrosty należności od sektorów krajowych: gospodarstw domowych oraz pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 maja br. wskazują, że w kwietniu 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 3,1 mld zł wyższy niż na koniec marca 2018 r.

W kwietniu br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych pozostała na zbliżonym poziomie co miesiąc wcześniej. Umiarkowany spadek depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 0,5 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 37,9 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 2,4 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 188,6 mld zł. Zmniejszyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 2,1 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 255,5 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,4 mld zł, tj. o 0,3 proc., do wysokości 688,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw utrzymał się na poziomie z poprzedniego miesiąca tj. 368,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego obniżyło się o 5,2 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 237,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję