Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2018 r.

Data publikacji strony: 22-06-2018

W maju br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 17,9 mld zł. Do wzrostu przyczyniły się przyrosty depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Dane opublikowane przez NBP 22 czerwca br. wskazują, że w maju 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 17,9 mld zł wyższy niż na koniec kwietnia 2018 r.

W maju br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., i wyniosła 751,0 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wyniósł 2,4 mld zł, tj. 6,3 proc., do poziomu 40,3 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 2,9 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 191,5 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 5,4 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 260,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 12,0 mld zł, tj. o 1,7 proc., do wysokości 700,6 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 6,0 mld zł, tj. o 1,6 proc., do 374,5 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 6,3 mld zł, tj. o 2,7 proc., do poziomu 243,3 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję