Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2018 r.

Data publikacji strony: 23-07-2018

W czerwcu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 5,8 mld zł. Do wzrostu przyczyniły się przyrosty depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądza gotówkowego w obiegu.

Dane opublikowane przez NBP 23 lipca br. wskazują, że w czerwcu 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,4 bln zł i był o 5,8 mld zł wyższy niż na koniec maja 2018 r.

W czerwcu br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,4 mld zł, tj. o 0,9 proc., i wyniosła 757,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmniejszył się o 3,2 mld zł, tj. 8,0 proc., do poziomu 37,1 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków zwiększył się o 3,1 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 194,6 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw – o 1,4 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 262,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,1 mld zł, tj. o 0,6 proc., do wysokości 704,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 0,2 mld zł, tj. o 0,1 proc., do 374,7 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 11,2 mld zł, tj. o 4,6 proc., do poziomu 254,5 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję