Wydarzenia

Podaż pieniądza w październiku 2018 r.

Data publikacji strony: 23-11-2018

W październiku br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 18,5 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie przyrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 listopada br. wskazują, że na koniec października 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 394,7 mld zł i był o 18,5 mld zł wyższy niż na koniec września 2018 r.

W październiku br. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 11,5 mld zł, tj. o 1,5 proc., i wyniosła 781,6 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmalał o 1,1 mld zł, tj. 3,1 proc., do poziomu 35,2 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 4,5 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 271,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,4 mld zł, tj. o 0,6 proc., do wysokości 718,2 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,0 mld zł do 383,9 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 22,6 mld zł, tj. o 8,6 proc., do poziomu 242,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję