Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu 2017 r.

Data publikacji strony: 23-01-2018

W grudniu 2017 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 28,6 mld zł. Najwięcej przyrosły depozyty i inne zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 stycznia 2018 r. wskazują, że w grudniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 324,4 mld zł i był o 28,6 mld zł, tj. o 2,2 proc., wyższy niż na koniec listopada 2017 r.

W grudniu 2017 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 10,5 mld zł, tj. o 4,0 proc., i wyniosła 275,4 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 10,5 mld zł, tj. 1,5 proc., do poziomu 732,4 mld zł. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 80,7 proc., do wysokości 10,0 mld zł zwiększył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W grudniu 2017 r. nastąpił typowy dla tego miesiąca spadek depozytów instytucji samorządowych o 3,8 mld zł, tj. o 10,5 proc., do poziomu 32,8 mld zł. Odnotowano wysoki przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków – o 3,6 mld zł, tj. o 2,0 proc., do poziomu 184,5 mld zł.

Stan należności od klientów indywidualnych zmniejszył się nominalnie o 0,1 mld zł i wyniósł 676,4 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zmniejszyło się o 3,2 mld zł, tj. o 0,9 proc. Odnotowano wzrost zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 27,2 mld zł, tj. o 11,2 proc., do poziomu 268,8 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję