Komunikaty

System finansowy jest stabilny i odporny, a ryzyko systemowe niskie

Data publikacji strony: 03-06-2019

System finansowy Polski pozostaje zrównoważony, a ryzyko systemowe utrzymuje się na niskim poziomie.

Raport o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2019 r.

Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane. Sektor bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał – łączny współczynnik kapitałowy przekracza 18% i towarzyszy mu niski poziom dźwigni finansowej. Jednocześnie jakość portfela kredytowego pozostaje dobra – udział należności z utratą wartości utrzymuje się poniżej 7%. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia normy płynności krótko- i długoterminowej.

Niektóre procesy i zjawiska mogą stanowić wyzwanie dla stabilności systemu finansowego, w szczególności:

  • tempo dostosowań stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia obowiązującego w krajach członkowskich UE;
  • niska rentowność części (głównie średnich i mniejszych) banków;
  • rosnący udział wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o długich terminach zapadalności;
  • kredyty mieszkaniowe udzielone w warunkach niskich stóp procentowych i zwiększonej dynamiki cen na rynku nieruchomości;
  • niska efektywność i niedostateczny poziom integracji banków spółdzielczych;
  • zwiększona rola sektora rządowego jako właściciela dużej części sektora finansowego (w tym przede wszystkim bankowego) i jednocześnie jego nadzorcy i dłużnika (poprzez portfel obligacji skarbowych).

W opinii Narodowego Banku Polskiego realizacja następujących rekomendacji sprzyjałaby utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego i ograniczyłaby zidentyfikowane czynniki ryzyka:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-08-05
1 EUR4,3979
1 USD3,7143
1 CHF4,0810
1 GBP4,8665
100 JPY3,5144

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję