Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 czerwca 2019 r.

Data publikacji strony: 17-06-2019

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z wynikami prac Zespołu zadaniowego ds. kart przedpłaconych, który został powołany przez Radę w lipcu 2018 r. Rada przyjęła następujące rekomendacje działań związanych z wydawaniem i funkcjonowaniem na rynku polskim kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego:

 • w kwestii uregulowań prawnych – dokonanie przez agentów rozliczeniowych przeglądu postanowień umownych z akceptantami w zakresie realizacji transakcji płatniczych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego, w szczególności w zakresie wykupu,
 • w zakresie zasad funkcjonowania przedpłaconych instrumentów płatniczych – stosowanie przez wydawców przedpłaconych instrumentów płatniczych wypracowanych dobrych praktyk zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania instrumentów pieniądza elektronicznego. Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem przedpłaconych instrumentów płatniczych zawiera załącznik do komunikatu,
 • w ramach działań edukacyjno-informacyjnych – wdrożenie przez uczestników rynku usług płatniczych, w tym w szczególności przez organizacje płatnicze i wydawców, wypracowanych działań związanych z odpowiednim informowaniem oraz edukacją finansową społeczeństwa na temat bezpiecznego funkcjonowania kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego.

Rada uznała, że Zespół zadaniowy ds. kart przedpłaconych zrealizował cele określone w powołującej go uchwale Rady i tym samym zakończył swoje działanie.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się ponadto z:

 • statusem wdrożenia PSD2 w bankach oraz HUB KIR, z uwzględnieniem stopnia wykorzystania Polish API,
 • planami rozwoju systemu rozliczeń i rozrachunku prowadzonego przez Grupę Kapitałową KDPW w związku ze zmianami regulacji i potrzebami rynku.

Rada zapoznała się także z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich, Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat cyberbezpieczeństwa w ramach BCC,
 • Informacją o przyjętych, rekomendowanych działaniach Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności na rok 2019,
 • publikacją NBP – System płatniczy w Polsce,
 • Stanem regulacji walut wirtualnych w Polsce,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2019 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – I kwartał 2019 r.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2019 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 17 czerwca 2019 r. + Załącznik: Dobre praktyki               związane z funkcjonowaniem przedpłaconych instrumentów płatniczych (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję