Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2019 r.

Data publikacji strony: 16-12-2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • planami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie uruchomienia usługi płatności natychmiastowych w euro,
 • działaniami Grupy Poczty Polskiej S.A. na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych,
 • wynikami porównania wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2018 r.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat schematu SEPA Proxy Lookup,
 • Informacją na temat cyberbezpieczeństwa w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa,
 • Informacją o działaniach na rzecz rozwoju rynku kart przedpłaconych i instrumentów pieniądza elektronicznego,
 • Informacją na temat stanu realizacji projektu Konsolidacja T2-T2S,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2019 r.,
 • Informacją o kartach płatniczych – III kwartał 2019 r.,
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2018 r.,
 • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (według danych na dzień 15 października 2019 r.),
 • publikacją pt. System płatniczy w Polsce.

Następne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2020 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 16 grudnia 2019 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję