Wydarzenia

Inflacja bazowa we wrześniu 2019 r.

Data publikacji strony: 16-10-2019

Dane NBP: We wrześniu 2019 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,6 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 października 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej we wrześniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,4 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 1,9 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej.

We wrześniu 2019 r. inflacja CPI wyniosła 2,6 proc. r/r, wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej. Do obniżenia inflacji CPI we wrześniu br. przyczynił się spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,3 proc. r/r (wobec 7,2 proc. r/r w sierpniu br.; efekt obniżającej się wysokiej rocznej dynamiki cen warzyw) oraz spadek cen paliw (do -2,7 proc. r/r wobec -0,4 proc. r/r w sierpniu br. – efekt niższych cen ropy naftowej). Z drugiej strony we wrześniu br. odnotowano dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 4,6 proc. r/r wobec 4,1 proc. w sierpniu br.).

Obniżeniu się wskaźnika CPI towarzyszył spadek dwóch miar inflacji bazowej i wzrost pozostałych dwóch. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii we wrześniu br. wzrosła o 0,2 pp. do 2,4 proc. r/r. Do wzrostu wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie związanych z ubezpieczeniami, usług wywozu śmieci i gastronomicznych, a także efekt bazy w grupie łączność).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję