Wydarzenia

Inflacja bazowa w październiku 2019 r.

Data publikacji strony: 15-11-2019

Dane NBP: W październiku 2019 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,5 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 15 listopada 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2019 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,6 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 1,9 proc. miesiąc wcześniej.

W październiku 2019 r. inflacja CPI obniżyła się o 0,1 pp. i wyniosła 2,5 proc. r/r. Do obniżenia inflacji CPI w październiku br. przyczynił się dalszy spadek cen paliw (do -4,8 proc. r/r wobec -2,7 proc. r/r we wrześniu br. – efekt niższych cen ropy naftowej) oraz dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,1 proc. r/r (wobec 6,3 proc. r/r we wrześniu br.; efekt spadku rocznej dynamiki cen warzyw).

Niższej inflacji CPI towarzyszył wzrost dwóch miar inflacji bazowej, spadek jednej oraz stabilizacja jednej miary. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 2,4 proc. r/r.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję