Wydarzenia

Inflacja bazowa w listopadzie 2019 r.

Data publikacji strony: 16-12-2019

Dane NBP: W listopadzie 2019 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,6 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 grudnia 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w listopadzie 2019 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,6 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,1 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej.

W listopadzie 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 2,6 proc. r/r (o 0,1 pp. wobec października 2019 r.). Do wyższej inflacji CPI przyczynił się dalszy wzrost cen usług (do 5,1 proc. r/r wobec 4,6 proc. w październiku 2019 r.; efekt bazy w grupie łączność i wzrost cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej) oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 6,5 proc. r/r wobec 6,1 proc. w październiku 2019 r.; głównie dalszy wzrost cen mięsa wieprzowego i wędlin związany z epidemią ASF w Chinach). W przeciwnym kierunku oddziaływała kontynuacja spadku dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (do -5,4 proc. r/r wobec -4,8 proc. w październiku 2019 r.; statystyczny efekt bazy).

Wyższej inflacji CPI towarzyszył wzrost trzech miar inflacji bazowej oraz stabilizacja jednej miary. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w listopadzie 2019 r. wyniosła 2,6 proc. r/r (wzrost o 0,2 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję