Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w styczniu 2019 r.

Data publikacji strony: 18-03-2019

Dane NBP: W styczniu 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (8,5 mld zł), dochodów pierwotnych (1,2 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (1,0 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 12,0 mld zł.

Z opublikowanych 18 marca 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ono również dodatnie i wyniosło 9,5 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 79,4 mld zł i był wyższy o 5,5 mld zł (tj. o 7,4 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów wzrósł o 4,0 mld zł (tj. o 5,4 proc.) do poziomu 78,2 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,2 mld zł. W styczniu 2018 r. saldo to było ujemne i wyniosło 0,2 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,5 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,4 mld zł i w porównaniu do stycznie 2018 r., zwiększyły się o 2,2 mld zł (tj. o 11,8 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 1,0 mld zł (tj. o 9,7 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r.

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 1,2 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 0,1 mld PLN. Na dodatnie saldo dochodów pierwotnych zadecydował napływ środków z Unii Europejskiej, zarejestrowany w pozostałych dochodach pierwotnych.

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję