Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w marcu 2019 r.

Data publikacji strony: 14-05-2019

Dane NBP: W marcu 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (7,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,5 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,8 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 4,5 mld zł.

Z opublikowanych 14 maja 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ono ujemne i wyniosło 3,9 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 84,5 mld zł i był wyższy o 7,8 mld zł (tj. o 10,2 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów wzrósł o 2,8 mld zł (tj. o 3,6 proc.) do poziomu 82,0 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,4 mld PLN.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,9 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,7 mld zł i w porównaniu do marca 2018 r., zwiększyły się o 2,1 mld zł (tj. o 11,3 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i zwiększyła się o 1,0 mld zł (tj. o 8,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 0,3 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,6 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję