Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2019 r.

Data publikacji strony: 13-06-2019

Dane NBP: W kwietniu 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (8,4 mld zł) i obrotów towarowych (1,2 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,3 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 8,0 mld zł.

Z opublikowanych 13 czerwca 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ono ujemne i wyniosło 0,1 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 83,3 mld zł i był wyższy o 9,4 mld zł (tj. o 12,8 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów wzrósł o 8,2 mld zł (tj. o 11,1 proc.) do poziomu 82,2 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. import nieznacznie przewyższył eksport.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,3 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2018 r., zwiększyły się o 1,3 mld zł (tj. o 6,7 proc). Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i zwiększyła się o 0,7 mld zł (tj. o 5,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,3 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 1,1 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,9 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję