Komunikaty

Bilans płatniczy Polski we wrześniu 2019 r.

Data publikacji strony: 13-11-2019

Dane NBP: We wrześniu 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8,0 mld zł) i obrotów towarowych (2,0 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,7 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,0 mld zł.

Z opublikowanych 13 listopada 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ujemne i wyniosło 3,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 83,9 mld zł i był wyższy o 8,1 mld zł (tj. o 10,7 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów zwiększył się o 4,4 mld zł (tj. o 5,6 proc.) do poziomu 81,9 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,0 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu do września 2018 r. zwiększyły się o 1,4 mld zł (tj. o 6,2 proc). Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 0,9 mld PLN, tj. o 6,3%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,7 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. poprawiło się o 1,3 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (7,4 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję