Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w październiku 2019 r.

Data publikacji strony: 16-12-2019

Dane NBP: W październiku 2019 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (8,7 mld zł) i obrotów towarowych (1,9 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 8,4 mld zł.

Z opublikowanych 16 grudnia 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2019 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było ujemne i wyniosło 1,9 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 93,8 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł (tj. o 3,9 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2018 r. Import towarów zmniejszył się o 0,2 mld zł (tj. o 0,2 proc.) do poziomu 91,9 mld zł. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,9 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,7 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24,6 mld zł i w porównaniu do października 2018 r. zwiększyły się o 2,0 mld zł (tj. o 9,0 proc). Wartość rozchodów wyniosła 15,9 mld zł i wzrosła o 0,8 mld PLN, tj. o 5,4%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,0 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. pogorszyło się o 0,8 mld zł. O wysokości tego salda zadecydowało ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,5 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję