Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2018 r.

Data publikacji strony: 14-01-2019

Dane NBP: W listopadzie 2018 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (8,1 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,9 mld zł), obrotów towarowych (1,0 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

Z opublikowanych 14 stycznia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło1,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 86,2 mld zł i był wyższy o 7,1 mld zł (tj. o 8,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 9,2 mld zł (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 87,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł. W listopadzie 2017 r. saldo to było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,1 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i, w porównaniu z listopadem 2017 r., zwiększyły się o 2,0 mld zł (tj. o 10,2 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,1 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł (tj. o 6,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 8,6 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,6 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję