Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2018 r.

Data publikacji strony: 13-02-2019

Dane NBP: W grudniu 2018 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (7,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 7,1 mld zł.

Z opublikowanych 13 lutego 2019 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ono również ujemne i wyniosło 5,7 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 68,7 mld zł i był wyższy o 3,0 mld zł (tj. o 4,5 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2017 r. Import towarów wzrósł o 3,7 mld zł (tj. o 5,2 proc.) do poziomu 74,4 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 5,7 mld zł. W grudniu 2017 r. saldo to było również ujemne i wyniosło 5,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 7,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,1 mld zł i, w porównaniu z grudniem 2017 r., zwiększyły się o 2,0 mld zł (tj. o 10,1 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,2 mld zł i zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 5,7 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,7 mld zł i w porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 r. poprawiło się o 1,0 mld PLN. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,2 mld zł).

Zobacz więcej

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję