Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 04-02-2019

Analiza: W IV kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz nieznacznie złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy nieznaczne wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw oraz kredyt konsumpcyjny się nie zmienił.

W dniu 4 lutego 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w IV kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W IV kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla MSP. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej: wydłużyły maksymalny okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na I kwartał 2019 r. ankietowane podmioty przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz nie oczekują zmian popytu na kredyt dla przedsiębiorstw.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2018 r. zostały istotnie zaostrzone, choć jednocześnie złagodzono nieznacznie niektóre warunki polityki kredytowej. Banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu. Do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie przewidywania banków dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Na I kwartał 2019 r. banki deklarują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują istotnego spadku popytu.

W IV kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria, a większość banków złagodziło warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. W I kwartale 2019 r. większość banków nie oczekuje zmian popytu, a pojedyncze banki planują złagodzenie polityki kredytowej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-11
1 EUR4,6745
1 USD4,5206
1 CHF4,8134
1 GBP5,5339
100 JPY3,4109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję