Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 05-08-2019

W II kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i w niewielkim stopniu kredytów dla przedsiębiorstw, a jednocześnie nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Banki zmodyfikowały również niektóre warunki polityki kredytowej, najczęściej prowadzące do zaostrzenia polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy i kredyt konsumpcyjny wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw się nie zmienił.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w II kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na III kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W II kwartale 2019 r. ankietowane banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Skala zaostrzenia była większa w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po raz kolejny banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na III kwartał 2019 r. banki nie oczekują zmian popytu na kredyt dla przedsiębiorstw, a pojedyncze z nich przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2019 r. nie zostały zmienione, choć zostały zaostrzone niektóre warunki polityki kredytowej, m.in. marża kredytowa. Banki ponownie odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Na III kwartał 2019 r. banki deklarują zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują niewielkiego wzrostu popytu.

W II kwartale 2019 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych a pojedyncze podmioty złagodziły warunki ich udzielania: zwiększyły maksymalną kwotę kredytu i wydłużyły maksymalny okres kredytowania. Ankietowane banki po raz kolejny zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Na III kwartał 2019 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję