Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 04-11-2019

W III kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Banki zmodyfikowały również niektóre warunki polityki kredytowej, najczęściej prowadzące do zaostrzenia polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy i kredyt konsumpcyjny wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw się nie zmienił.

W dniu 4 listopada 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w III kwartale 2019 r., oraz przewidywania banków na IV kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku października 2019 r. wypełniło 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W III kwartale 2019 r. ankietowane banki kontynuowały nieznaczne zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie utrzymały dotychczasowe kryteria udzielania kredytów dużym przedsiębiorstwom. Po raz kolejny banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2019 r. banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej wobec małych i średnich przedsiębiorstw i nie spodziewają się zmian popytu na kredyt dla przedsiębiorstw.

Po dwóch kwartałach stabilizacji polityki kredytowej banki ponownie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych, nie zmieniając jednocześnie warunków polityki kredytowej. Banki ponownie odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Na IV kwartał 2019 r. banki deklarują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu na kredyt.

W III kwartale 2019 r. banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych a pojedyncze podmioty zaostrzyły warunki ich udzielania: zwiększyły marżę kredytową, skróciły okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Ankietowane banki po raz kolejny zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Na IV kwartał 2019 r. banki przewidują istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz dalszy wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję