Wydarzenia

Podaż pieniądza w styczniu 2019 r.

Data publikacji strony: 22-02-2019

W styczniu 2019 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 20,7 mld zł. Do spadku przyczynił się głównie spadek depozytów przedsiębiorstw.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2019 r. wskazują, że na koniec stycznia 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 425,4 mld zł i był o 20,7 mld zł niższy niż na koniec grudnia 2018 r.

W styczniu 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 4,3 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniosła 810,3 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmalał o 0,2 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 32,1 mld zł. Zmniejszyła się wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 14,6 mld zł, tj. o 5,1 proc., do poziomu 272,7 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,6 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 724,0 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 2,0 mld zł do 386,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 14,5 mld zł, tj. o 5,3 proc., do poziomu 261,2 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję