Wydarzenia

Podaż pieniądza w listopadzie 2019 r.

Data publikacji strony: 23-12-2019

W listopadzie 2019 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 18,6 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 grudnia 2019 r. wskazują, że na koniec listopada 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 542,6 mld zł i był o 18,6 mld zł wyższy niż na koniec października 2019 r.

W listopadzie 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,6 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 871,0 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 0,5 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 52,8 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 4,9 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 302,9 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych zwiększyła się o 0,4 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 38,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,6 mld zł, tj. o 0,3 proc., do wysokości 766,5 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 3,1 mld zł do 395,3 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 21,2 mld zł, tj. o 7,9 proc., do wysokości 290,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję