Wydarzenia

Podaż pieniądza w grudniu 2018 r.

Data publikacji strony: 23-01-2019

W grudniu 2018 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 36,4 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie przyrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 stycznia br. wskazują, że na koniec grudnia 2018 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 446,1 mld zł i był o 36,4 mld zł wyższy niż na koniec listopada 2018 r.

W grudniu 2018 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 15,6 mld zł, tj. o 2,0 proc., i wyniosła 806,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmalał o 2,5 mld zł, tj. 7,1 proc., do poziomu 32,3 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 9,9 mld zł, tj. o 3,6 proc., do poziomu 287,3 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,6 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 723,4 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 0,9 mld zł do 384,1 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 24,7 mld zł, tj. o 9,8 proc., do poziomu 275,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję