Wydarzenia

Podaż pieniądza w lutym 2019 r.

Data publikacji strony: 22-03-2019

W lutym 2019 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 18,6 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 marca 2019 r. wskazują, że na koniec lutego 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 444,0 mld zł i był o 18,6 mld zł wyższy niż na koniec stycznia 2019 r.

W lutym 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 12,7 mld zł, tj. o 1,6 proc., i wyniosła 823,0 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych wzrósł o 5,0 mld zł, tj. 15,5 proc., do poziomu 37,1 mld zł. Zmniejszyła się wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 0,2 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 272,6 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o 0,6 proc., do wysokości 728,3 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 2,4 mld zł do 388,6 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 15,1 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 276,3 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-28
1 EUR4,5479
1 USD3,7566
1 CHF4,2218
1 GBP5,1270
100 JPY3,6010

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję