Wydarzenia

Podaż pieniądza w maju 2019 r.

Data publikacji strony: 25-06-2019

W maju 2019 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 13,5 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 czerwca 2019 r. wskazują, że na koniec maja 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 480,6 mld zł i był o 13,5 mld zł wyższy niż na koniec kwietnia 2019 r.

W maju 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 5,3 mld zł, tj. o 0,6 proc., i wyniosła 838,9 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 2,9 mld zł, tj. o 7,8 proc., do poziomu 39,5 mld zł. Zwiększyła się wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 4,2 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 280,6 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 7,3 mld zł, tj. o 1,0 proc., do wysokości 743,0 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 1,3 mld zł do 388,2 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się minimalnie pozostając na prawie niezmienionym poziomie.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję