Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2019 r.

Data publikacji strony: 22-07-2019

W czerwcu 2019 r. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 2,4 mld zł. Do spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań banków wobec pozostałych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2019 r. wskazują, że na koniec czerwca 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 478,2 mld zł i był o 2,4 mld zł niższy niż na koniec maja 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 2,4 mld zł, tj. o 0,3 proc., i wyniosła 841,3 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 4,5 mld zł, tj. o 7,8 proc., do poziomu 53,0 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,7 mld zł, tj. o 1,8 proc., do poziomu 38,8 mld zł. Zmniejszyła się również wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw – o 0,7 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 280,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,1 mld zł, tj. o 0,6 proc., do wysokości 747,2 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zmniejszył się o 0,7 mld zł do 387,6 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 1,8 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 266,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję