Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2019 r.

Data publikacji strony: 23-09-2019

W sierpniu 2019 r. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 9,6 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań banków wobec gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 września 2019 r. wskazują, że na koniec sierpnia 2019 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 500,5 mld zł i był o 9,6 mld zł wyższy niż na koniec lipca 2019 r.

W sierpniu 2019 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 8,2 mld zł, tj. o 1,0 proc., i wyniosła 852,5 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 0,8 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 53,0 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 38,6 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań wzrosła o 1,0 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 286,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 7,4 mld zł, tj. o 1,0 proc., do wysokości 761,2 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 5,5 mld zł do 393,8 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 0,8 mld zł, tj. o 0,3 proc., do wysokości 261,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję