Komunikaty

Aktualizacja Polityki sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego
w zakresie systemu płatniczego

Data publikacji strony: 25-10-2019

24 października 2019 r. Zarząd NBP przyjął zaktualizowany dokument pt. „Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego”.

Aktualizacja „Polityki” to odpowiedź Narodowego Banku Polskiego na pojawiające się wyzwania w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury płatniczej. Zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowych narzędzi nadzorczych służących do oceny odporności cybernetycznej, w stosunku do nadzorowanych systemów płatności.

Kluczową zmianą jest wprowadzenie Wymagań nadzorczych w zakresie odporności cybernetycznej dla infrastruktur rynku finansowego (ang. CROE – Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures, EBC, grudzień 2018 r.), które stanowią metodologię do Wytycznych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury rynków finansowych w cyberprzestrzeni (ang. Guidance on cyber resilience in financial market infrastructures, CPMI-IOSCO, czerwiec 2016 r.), funkcjonujących w polityce nadzorczej NBP od 2017 r.

CROE stanowi zatem zbiór wymagań nadzorczych opracowanych przez Europejski Bank Centralny, w oparciu o uznane standardy międzynarodowe dotyczące problematyki cyberbezpieczeństwa, jako istotnego zagadnienia, które powinno być oceniane i uwzględniane w działaniach nadzorczych banków centralnych.

Plik do pobrania:

Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-18
1 EUR4,6528
1 USD4,4279
1 CHF4,4395
1 GBP5,4797
100 JPY3,4265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję