Wydarzenia

Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2019 r.

Data publikacji strony: 07-08-2019

Dane NBP: Na koniec lipca 2019 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 104,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 116,5 mld USD.

NBP opublikował 7 sierpnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 104,6 mld EUR i był o 1,1 mld EUR wyższy niż na koniec czerwca 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 1,3 mld USD i osiągnął poziom 116,5 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję