Wydarzenia

Aktywa rezerwowe Polski w maju 2019 r.

Data publikacji strony: 07-06-2019

Dane NBP: Na koniec maja 2019 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 106,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 118,6 mld USD.

NBP opublikował 7 czerwca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec maja 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 106,4 mld EUR i był o 2,0 mld EUR wyższy niż na koniec kwietnia 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się natomiast o 1,6 mld USD i osiągnął poziom 118,6 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Zobacz: Stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-03
1 EUR4,4671
1 USD3,9764
1 CHF4,2018
1 GBP4,9560
100 JPY3,7004

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję