Komunikaty

Komunikat w sprawie uchwały Nr 21/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta
oraz zasad i trybu ich dyskonta

Data publikacji strony: 10-04-2020

Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął uchwałę Nr 21/2020 w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta (Dz. Urz. NBP z 2020 r., Poz. 9), określającą warunki udostępniania przez bank centralny kredytu wekslowego. Uchwała ta zastąpiła uchwałę Nr 9/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 2010 r. i weszła w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r.

Treść uchwały Nr 21/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego dostępna jest pod następującym adresem: nbp.pl/DU_NBP/2020/9/akt.pdf

Do dyskonta będą mogły być przyjmowane weksle od banku, który zawrze z Narodowym Bankiem Polskim umowę o udzielanie kredytów wekslowych. Umowy z NBP będą mogły podpisać banki krajowe, oddziały banków zagranicznych i oddziały instytucji kredytowych posiadające rachunki bieżące w Narodowym Banku Polskim. Wzór umowy określony został w Załączniku nr 2 do uchwały Nr 21/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Wniosek o zawarcie umowy z NBP powinien zostać przesłany w formie elektronicznej (skan) na adres kredyt.wekslowy@nbp.pl oraz równolegle w formie pisemnej – z dopiskiem „Kredyt wekslowy” – na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
Sekretariat
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję