Komunikaty

Harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w kwietniu 2020 r.

Data publikacji strony: 30-03-2020

W kwietniu 2020 r. Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić następujące rodzaje operacji otwartego rynku:

  1. Operacje podstawowe, w postaci emisji bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach 3, 9, 17, 24 oraz 30 kwietnia 2020 r.

  2. Operacje strukturalne, w postaci transakcji typu outright buy, zostaną przeprowadzone w dniach 16 kwietnia 2020 r. (z rozliczeniem w dniu 20 kwietnia 2020 r.) oraz 29 kwietnia 2020 r. (z rozliczeniem w dniu 4 maja 2020 r.).

  3. Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tego instrumentu polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

  4. Lista zabezpieczeń operacji dostrajających repo dostępna jest na stronie internetowej NBP, w sekcji „Zabezpieczenia - kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo”:
    http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/zabezpieczenia.htm

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

NBP nie wyklucza wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.

Do końca kwietnia 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w maju 2020 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję