Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 października 2020 r.

Data publikacji strony: 12-10-2020

W dniu 12 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Anna Trzecińska, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

  • oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2020 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, i pozytywnie ją zaopiniowała,
  • informacją na temat dostosowania działalności Grupy Kapitałowej KDPW S.A. do zmian w regulacjach europejskich,
  • informacją na temat rozwoju narzędzi uwierzytelnienia elektronicznego i zdalnego podpisu na przykładzie mojeID i mSzafir,
  • informacją na temat innowacyjnych rozwiązań płatniczych na rynku polskim (PayTech).

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

  • raportem z badania pt. Koszty instrumentów płatniczych na rynku polskim – analiza kosztów stałych i zmiennych,
  • Informacją w sprawie funkcjonowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty,
  • opracowaniem pt. Inicjatywy w obszarze globalnych stablecoinów,
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2020 r.,
  • Informacją o kartach płatniczych – II kwartał 2020 r.,
  • Porównaniem wysokości opłat i prowizji w złotych związanych z rozliczeniami pieniężnymi w polskim sektorze bankowym (grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r.).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2020 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 października 2020 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję