Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2020 r.

Data publikacji strony: 18-12-2020

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadziła Pani Marta Kightley, Przewodnicząca Rady ds. Systemu Płatniczego, Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się:

 • z oceną odnośnie do zasadności wejścia na paneuropejską platformę rozrachunkową TARGET2- Securities (T2S) z rozrachunkiem w złotych i euro, przedstawioną przez KDPW S. A.,
 • z planami KIR S.A. dotyczącymi uruchomienia rozwiązania dla płatności natychmiastowych w euro (Euro Express Elixir),
 • ze zmianami w systemie Euro Elixir wynikającymi z planów EBA Clearing wdrożenia w systemie STEP2 mechanizmu ciągłego rozrachunku brutto (Continuous Gross Settlement),
 • z planami KIR S.A. i ZBP związanymi z utworzeniem Sektorowego Centrum Usług AML.
Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:
 • Informacją na temat rozwoju standardu interfejsu „PolishAPI”,
 • Informacją na temat działań z obszaru cyberbezpieczeństwa banków oraz ich klientów,
 • Informacją nt. aktualizacji regulacji EBC w sprawie statystyki płatniczej Regulation on payments statistics (ECB/2013/43),
 • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2019 r.,
 • opracowaniem pt. Paytech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim,
 • Informacją na temat stanu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S,
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2020 r.,
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2019 r.,
 • Porównaniem wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze usług płatniczych w obszarze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (według danych na dzień 15 października 2020 r.).

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2021 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 18 grudnia 2020 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-06
1 EUR4,7942
1 USD4,6796
1 CHF4,8287
1 GBP5,5968
100 JPY3,4610

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję