Komunikaty

Informacja na temat rewizji danych bilansu płatniczego w latach 2004-2019

Data publikacji strony: 25-09-2020

Narodowy Bank Polski informuje, że w dniu 30 września 2020 r. opublikuje zrewidowane dane polskiego bilansu płatniczego za lata 2004-2019 oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej za lata 2010 - 2019. Korekta ta związana jest z cyklicznym procesem rewizji danych statystycznych – raz na kilka lat przeprowadzana jest tzw. rewizja benchmarkingowa obejmująca długi szereg czasowy.

Cykliczne przeliczanie pełnych szeregów danych ma na celu opracowanie i dostarczenie użytkownikom spójnych i porównywalnych danych. Termin rewizji wynika ze Zharmonizowanej Europejskiej Polityki Rewizji (HERP – Harmonised European Revision Policy)* rekomendowanej przez Komisję Europejską wszystkim krajom Unii Europejskiej. Rekomendacje HERP są wdrażane we wszystkich krajach UE, zarówno przez krajowe urzędy statystyczne, jak i banki centralne. Jedną z kluczowych zasad HERP jest spójne wdrażanie rewizji w bilansie płatniczym i rachunkach narodowych. W Polsce rewizji bilansu płatniczego będzie towarzyszyła rewizja rachunków narodowych (październik 2020 r.).

W ramach przeprowadzonej rewizji wykorzystano nowe i zaktualizowano istniejące źródła danych oraz udoskonalono metody kompilacji danych. Rewizja obejmie pełny zakres rocznych, kwartalnych i miesięcznych danych bilansu płatniczego.


*/ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-30
1 EUR4,6188
1 USD3,9563
1 CHF4,3197
1 GBP5,1269
100 JPY3,7887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję