Wydarzenia

Inflacja bazowa w maju 2020 r.

Data publikacji strony: 16-06-2020

Dane NBP: W maju 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,9 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 czerwca 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2020 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,9 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc., wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,4 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej.

W maju 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 2,9 proc. r/r (o 0,5 pp. w stosunku do kwietnia br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się dalszy spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (z -18,8 proc. r/r w kwietniu do -23,4 proc. r/r w maju br.) oraz niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (spadek z 7,4 proc. w kwietniu do 6,2 proc. w maju br.; głównie efekt spadku cen mięsa oraz warzyw). Nieznacznie obniżyła się również dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi) – z 1,1 proc. r/r w kwietniu br. do 1,0 proc. r/r w maju br. Z kolei roczna dynamika cen usług w maju 2020 r. wzrosła do 7,1 proc. (wobec 6,5 proc. w kwietniu br.). Do wzrostu wskaźnika cen usług o 0,6 pp. przyczyniły się wzrosty dynamiki cen kolejno w zakresie: usług medycznych (0,2 pp.), ubezpieczeń (0,1 pp.), usług finansowych (0,1 pp.), usług fryzjerskich i kosmetycznych (0,1 pp.) oraz łączności (0,1 pp.).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję