Wydarzenia

Inflacja bazowa w grudniu 2019 r.

Data publikacji strony: 16-01-2020

Dane NBP: W grudniu 2019 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 3,4 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 stycznia 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w grudniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,6 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,5 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej.

W grudniu 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 3,4 proc. r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się wzrost cen we wszystkich głównych grupach CPI. Największe wkłady do wzrostu wskaźnika CPI miały:

  • wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu do 0,0 proc. r/r wobec -5,4 proc. w listopadzie 2019 r. – efekt wzrostu cen ropy naftowej na giełdach światowych oraz wygasania statystycznego efektu spadku cen paliw w grudniu 2018 r. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,3 pp.
  • wzrost dynamiki cen usług do 5,9 proc. r/r wobec 5,1 proc. w listopadzie 2019 r. – głównie efekt wzrostu cen ubezpieczeń oraz usług transportowych, w tym głównie wzrostu cen biletów lotniczych. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,2 pp.
  • wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (6,9 proc. r/r wobec 6,5 proc. w listopadzie 2019 r.) – wzrost cen mięsa wieprzowego, wędlin i w efekcie mięsa ogółem wskutek m.in. epidemii ASF w Chinach. Jednocześnie odnotowano spadek dynamiki cen warzyw i owoców. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pp.
  • wzrost dynamiki cen towarów nieżywnościowych do 0,7 proc. r/r wobec 0,4 proc. w listopadzie 2019 r. – głównie efekt słabszego niż przed rokiem sezonowego spadku cen odzieży i obuwia oraz wzrostu cen pojazdów. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pp.

Wyższej inflacji CPI towarzyszył wzrost wszystkich miar inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w grudniu 2019 r. wyniosła 3,1 proc. r/r (wzrost o 0,5 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-12-02
1 EUR4,4642
1 USD3,7038
1 CHF4,1112
1 GBP4,9426
100 JPY3,5377

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję